Transparenţă
Luni June 05, 2023
|

 Ocuparea, şomajul şi protecţia socială a şomerilor Format PDF xml icon
                       Employment, Unemployment and Unemployed Social Protection

           xml icon pdf icon Condiţii de muncă
                          Working Conditions

 Pensii şi asigurări sociale de stat  pdf icon xml icon
                       Pensions and State Social Insurance

            xml icon  pdf icon Asistenţă socială  
                             Social Assistance

xml icon pdf icon Protecţia drepturilor copilului  
                  Children Rights Protection

        Protecţia persoanelor cu dizabilități pdf icon  xml icon
                           Disabled Persons Protection