Clasificarea Ocupaţiilor din România(COR)
Luni Iunie 05, 2023
|

 Detalii COR  

  
Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) a efectuat o revizuire a Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor (ISCO-88) cu scopul de a pune la dispoziţie o clasificare mai eficientă care să poată fi folosită de toate ţările la următoarea rundă de recensăminte ale populaţiei, precum şi în cadrul serviciilor naţionale de ocupare a forţei de muncă şi al altor aplicaţii orientate către clienţi. detalii...
 DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPAŢII
 

 

COR ISCO 08    Ocupațiile din COR în ordine alfabetică
Tabel comparativ COR ISCO 88 - COR ISCO 08    Ocupațiile din COR în ordine crescatoare

LISTA ocupaţiilor eliminate din COR

 

Lista ocupațiilor pentru care MMSS a emis avize favorabile