Politici familiale, incluziune şi asistenţă socială
Vineri June 02, 2023
|

 pdf icon Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale

pdf icon Anexa 1  /word icon Anexa 1 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice

pdf icon Anexa 2 /word icon Anexa 2 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele vârstnice

pdf icon Anexa 3 /word icon Anexa 3 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru tinerii care părăsesc sistemul

                                          de protecţie a copilului

pdf icon Anexa 4 /word icon Anexa 4 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru

                                          persoanele fără adăpost

pdf icon Anexa 5 /word icon Anexa 5 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte

pdf icon Anexa 6 /word icon Anexa 6 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte - Modificată și înlocuită de Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2143 din 17.11.2022

pdf icon Anexa 7 /word icon Anexa 7 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate și pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu

                                          alte servicii de interes general destinate persoanelor adulte 

pdf icon Anexa 8 /word icon Anexa 8 - Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice -Modificată și înlocuită de Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2143 din 17.11.2022 

pdf icon Anexa 9 /word icon Anexa 9 - Standardele minime de calitate pentru cantina socială