Anunţuri
Luni June 05, 2023
|

 

Comunicat de presă

 

 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a demarat în ianuarie 2022 proiectul "ERASMUS + Adult National Training Strategy"

 

În anul 2019 Ministerul Muncii a fost desemnat drept Coordonator Național pentru implementarea Agendei Europene Reînnoite pentru formarea adulților. În aceasta calitate MMSS a transmis o cerere de finanțare care a fost aprobată și pentru care s-a încheiat în luna decembrie 2021 Acordul de finanțare nr. 101051428, pentru proiectul cu titlul “Adult National Training Strategy”.

Rolul Coordonatorilor Naționali numiți de statele membre ale UE și de alte țări participante la Programul Erasmus + este de a asigura o legătură eficientă cu ministerele și agențiile implicate în educația și formarea adulților, partenerii sociali, întreprinderile, organizațiile neguvernamentale relevante și organizații ale societății civile, în vederea îmbunătățirii coerenței între politicile privind învățarea adulților și politicile socio-economice mai largi.

Agenda Europeană pentru competențe solicită acțiuni colective pentru a împuternici adulții și pentru a-i ajuta să învețe pe tot parcursul vieții. Prin urmare, rolul coordonatorilor naționali va fi de a continua să pună în aplicare prioritățile privind dezvoltarea sectorului de formare pentru adulți, pentru a spori participarea adulților la formare profesională și actualizarea continuă a competențelor adulților.

Proiectul are o durată de 24 de luni și a fost demarat începând cu 1 ianuarie 2022.

Obiectivele proiectului vizează:

  • intensificarea și îmbunătățirea guvernanței și coordonării politicilor privind domeniul formării adulților
  • creșterea accesului la programe de actualizare a competențelor pentru adulții slab calificați
  • creșterea nivelului de conștientizare în rândul actorilor relevanți cu privire la importanța deținerii competențelor pentru viaţă de către toate persoanele
  • acțiuni de diseminare, vizibilitate, promovare a formării profesionale și a priorităților din Agenda Europeană a Competențelor.

Printre principalele activități menționăm:

  • Elaborarea Strategiei Naționale pentru Formarea Adulților, care să implice toți actorii relevanți, prin alinierea acțiunilor și măsurilor politicilor pieței muncii, educație, formare, cercetare, dezvoltare într-un mod coerent și incluziv. Se vor derula multiple acțiuni de consultare cu actori relevanți pentru domeniul formării adulților.
  • Organizarea unei campanii media care să promoveze beneficiile formării profesionale pentru persoane și angajatori, furnizori, parteneri sociali.
  • Dezvoltarea unui instrument digital pentru evaluarea competențelor deținute de persoane, care să le permită acestora accesul la continuarea formării profesionale, la un loc de muncă, la dezvoltarea carierei. Acest instrument va fi utilizat de serviciile publice de ocupare, angajatori și furnizorii de formare. Vor fi organizate și sesiuni de instruire pentru entitățile interesate care vor folosi instrumentul.
  • Promovarea conceptului de competențe pentru viață (competențe ecologice și digitale, de alfabetizare media, alfabetizare privind consumatorii, alfabetizare financiară, privind mediul înconjurător și privind sănătatea etc.), dezvoltarea unui limbaj comun al tuturor actorilor relevanți implicați în dezvoltarea competențelor adulților.

Valoarea totală estimată a proiectului: 419.710 euro, din care 80% este contribuția UE.

Date de contact: Direcția Politici de Ocupare, Competenţe şi Mobilitate Profesională, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..