Afaceri Europene și Relații Internaționale
Luni June 05, 2023

  Republica Italiană

 

Prezentare generală

 

 • Condițiile de călătorie se pot modifica. Urmăriți permanent informațiile actualizate cu privire la condițiile de intrare în Republica Italiană! http://www.mae.ro/node/51917, respectiv: http://roma.mae.ro/local-news/2927.
 • Condiții de siguranță la locul de muncă, în contextul Coronavirus: Echipamentele de protecție trebuie asigurate de către angajator. În unele provincii, echipamentele de protecție au fost achiziționate prin instituții bilaterale create de sindicate și patronate.
 • Angajatorul trebuie să asigure condițiile de siguranță la locul de muncă stabilite prin Protocolul de reglementare a măsurilor pentru combaterea și reținerea răspândirii virusului Covid-19 la locul de muncă”, semnat pe 14.03.2020. Pentru mai multe informații: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-la-protezione-da-sars-cov2-lavoratori-agricoli_6443157184739.pdf
 • Lucrătorul aflat în izolare la domiciliu trebuie să își contacteze medicul de familie pentru a-i solicita eliberarea certificatului medical. Lucrătorii care au dreptul la concediu medical plătit de către INPS au dreptul la o indemnizație din partea INPS, pe durata carantinei, perioada respectivă fiind asimilată stagiului de cotizare. Pentru a putea beneficia de respectiva indemnizație, lucrătorul trebuie să prezinte certificatul medical care confirmă perioada de carantină.
 • Lucrătorii care s-au infectat cu virusul corona în timpul muncii (inclusiv pe traseul către locul de muncă/locuință) pot beneficia de prestații acordate de INAIL în caz de accident de muncă / boală profesională, inclusiv în perioada în care se află în carantină.
 • Cetăţenii români se pot angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni, fără a fi necesară obţinerea unei autorizații de angajare (permis de muncă). De asemenea, se bucură de aceleași drepturi la locul de muncă.
 • Contractul sezonier de muncă agricolă, încheiat pe durată determinată, poate viza: executarea de lucrări pe termen scurt, sezoniere sau ocazionale; executarea mai multor lucrări sezoniere și / sau mai multor faze de lucru, distribuite pe tot parcursul anului, cu o garanția minimă de ocupare de cel puțin 100 de zile într-un an; în situația în care se depășesc 180 de zile efective de muncă în cursul unui an, lucrătorul poate solicita transformarea contractului cu durată determinată în contract cu durată nedeterminată, cu excepția cazului în care părțile au convenit să renunțe la această posibilitate.
 • Lucrătorii sezonieri trebuie să obțină de la autoritatea competentă (Agenzia delle Entrate) codul fiscal (codice fiscale).
 • Cu cel puţin o zi înainte de începerea propriu-zisă a muncii, angajatorul este obligat să transmită comunicarea obligatorie cu privire la începerea raportului de muncă la centrul pentru plasare în muncă competent/”centro per l’impiego” şi la institutele de protecţie socială competente (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială - I.N.P.S. şi Institutul Naţional de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale - I.N.A.I.L.), în conformitate cu prevederile legislaţiei italiene în domeniu. Comunicarea trebuie să conțină informații privind lucrătorul (cod fiscal, nume, prenume, data și locul nașterii, rezidența/domiciliul), data angajării, data încetării activității, tipul contractului, calificarea profesională a angajatului, indicarea contactului colectiv de muncă aplicat și încadrarea profesională în funcție de care se stabilește salariul;
 • Lucrătorii trebuie să solicite înscrierea în Registrul de evidenţă a populaţiei/”Anagrafe” de la nivelul Primăriei locale, în caz de şedere în Italia pentru o perioadă mai mare de 3 luni. Pentru ședere de până la 3 luni, pot solicita înscrierea în Registrul temporar de evidență a populației.
 • Salariul minim în agricultură este stabilit prin contractele provinciale de muncă (nu poate fi inferior celui stabilit prin contractul colectiv aplicabil la nivel național: 874,65 euro – încadrare profesională area 3; 1.173,06 euro – area 2; 1.286,25 – area 1).

Persoanele pentru care perioada contractuală a expirat, dar care nu și-au recuperat în integralitate drepturile legate de raporturile de muncă / persoanele care au lucrat fără forme legale / muncitorii care nu și-au primit drepturile prevăzute prin contract, trebuie să se adreseze inspectoratelor teritoriale de muncă pentru a semnala aspectele problematice din derularea contractului. Formularul de plângere, disponibil și în limba română. https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/Richiesta%20di%20intervento%20ispettivo/INL%2031%20%20Modulo%20in%20romeno.%20Cerere%20pentru%20efectuare%20control.pdf poate fi transmis inclusiv prin email către Inspectoratul Teritorial de Muncă.


Informații:

https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/MobilitateaForteiDeMunca/Ghid_Italia_2020.pdf

 • Informații pentru lucrătorii în sectorul agricol din Italia (cu contracte de muncă pe perioadă determinată)

https://roma.mae.ro/sites/roma.mae.ro/files/ghid_lucratori_sector_agricol_italia_update_30032021.pdf

 • Informații utile pentru muncitorii români din Italia, în contextul epidemiei de Covid-19

http://roma.mae.ro/sites/roma.mae.ro/files/material_munca_martie_2020.pdf

 • Măsuri în sprijinul lucrătorilor din Italia, în contextul Covid-19 cuprinse în Decretul Lege ”Rilancio”

https://roma.mae.ro/sites/roma.mae.ro/files/decret_rilancio.pdf

http://roma.mae.ro/sites/roma.mae.ro/files/material_informativ_lucr%C4%83tori_rom%C3%A2ni_din_domeniul_agricol.pdf

 • Broșura ”Protecția în domeniul agricol”, realizată de Consulatul General al României la Bari împreună cu CGIL-FLAI Puglia

http://roma.mae.ro/sites/roma.mae.ro/files/protectia_in_domeniul_agricol_2018.pdf

 • Plângere în limba română la Inspecția muncii

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/Richiesta%20di%20intervento%20ispettivo/INL%2031%20%20Modulo%20in%20romeno.%20Cerere%20pentru%20efectuare%20control.pdf


Instituții :

 • Ministerul Muncii și Protecției Sociale (secțiunea mobilitatea forței de muncă)

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/mobilitatea-fortei-de-munca

https://www.anofm.ro/eures/index.html?categeures=14&subcategeures=1

 • Ambasada României în Republica Italiană

https://roma.mae.ro/node/1010